Informacja o danych osobowych

Właściciel sklep internetowego fun-gi.pl i Administrator danych osobowych tj. Holpol-Compost Sp. z o.o. z siedzibą w:
Tarnowo 1, 64-611 Gościejewo, informuje Pana/Panią, że:
– Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania informacji handlowych, w tym marketingowych drogą
elektroniczną lub telefoniczną; dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie
zebrane;
– zakres zbieranych danych to dane zwykłe: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu
komórkowego, kraj zamieszkania, adres wysyłki;
– podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych, w tym
marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną jest prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez
Administratora danych polegający na przesyłaniu informacji handlowych, w tym marketingowych drogą elektroniczną
lub telefoniczną przez okres trwania współpracy;
– Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych;
– zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
– przysługuje Panu/Pani prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo żądania ich sprostowania, poprawiania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania,
– Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnianie organom publicznym na podstawie przepisów prawa;
– Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
– przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
Pana/Pani danych jest niezgodne z prawem;
– dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar EOG);
– z przedstawicielem Administratora danych można się kontaktować telefonicznie: 67 26 84 200, mailowo sklep@fun-
gi.pl lub kierując korespondencję na adres siedziby: fun-gi.pl, Holpol-Compost Sp. z o.o., Tarnowo 1, 64-611
Gościejewo.